Children of Morta – فرزندان مورتا

پلتفرم: TUXZ ژانر: اکشن /Hack and Slash/Rogue-likeاستدیو فن افزار

سازنده: فن‌افزار
تاریخ عرضه: 2017


فرزندان مورتا یک بازی مبارزه‌ای سبک روگ لایک می‌باشد، جایی که شما می‌توانید زندگی اعضای آخرین خاندان باقی‌مانده ساکن اطراف کوه تباه شده‌ی مورتا و وقایع آن را تجربه نمایید. این بازی با ادغام کردن سبک ماجراجویی و روایی منجر به یک روش نوینی یه نام روگ لایک شده است و به شما این امکان را می‌دهد تا غم و شادی اعضای خاندان مورتا را درک نموده، موجودات شیطانی را تباه نموده و یکدیگر را در این مسیر برای پیدا کردن روشی جهت از بین بردن این تباهی و آشکار نمودن اسرار یاری کنید.